Klarić, Iva, Ivan Rajšl, & Željko Tomšič. " Usporedba troškova različitih modela tehnološke podrške povećanoj penetraciji obnovljivih izvora energije na slučaju republike Hrvatske u programskom alatu Plexos." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 7.1 (2019): 177-183. Web. 27 Oct. 2020