Lalović, Ä. (2019). Mogućnosti iskorišćenja deponijskog gasa za proizvodnju električne energije sa deponija u opÅ¡tinama centralne Srbije. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 7(1), 193-203. Preuzeto od http://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5948