Lalović, Ä. 2019 Dec 17. Mogućnosti iskorišćenja deponijskog gasa za proizvodnju električne energije sa deponija u opÅ¡tinama centralne Srbije. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 7:1