Lalović, Čedo. " Mogućnosti iskorišćenja deponijskog gasa za proizvodnju električne energije sa deponija u opštinama centralne Srbije" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 7 Broj 1 (17 December 2019)