Ponomaryova, E., Ponomaryov, S., & Slupska, Y. (2019). Senzor ugla posmatranja na bazi aerostatskih suspenzija u osloncima osa pretvarača. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 7(1), 235-241. Preuzeto od http://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5953