Ponomaryova, E., Ponomaryov, S., & Slupska, Y. 2019 Dec 17. Senzor ugla posmatranja na bazi aerostatskih suspenzija u osloncima osa pretvarača. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 7:1