Ponomaryova, Elena, Sergey Ponomaryov, & Yuliya Slupska. " Senzor ugla posmatranja na bazi aerostatskih suspenzija u osloncima osa pretvarača." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 7.1 (2019): 235-241. Web. 24 Oct. 2020