Ponomaryova, Elena, Ponomaryov, Sergey, I Slupska, Yuliya. " Senzor ugla posmatranja na bazi aerostatskih suspenzija u osloncima osa pretvarača" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 7 Broj 1 (17 December 2019)