Radovanović, I., & Popović, I. (2019). Detekcija rada PV sistema u urbanim sredinama bazirana na FOG computing arhitekturi. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 7(1), 253-256. Preuzeto od http://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5956