Radovanović, I., & Popović, I. 2019 Dec 19. Detekcija rada PV sistema u urbanim sredinama bazirana na FOG computing arhitekturi. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 7:1