Radovanović, Ilija, & Ivan Popović. " Detekcija rada PV sistema u urbanim sredinama bazirana na FOG computing arhitekturi." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 7.1 (2019): 253-256. Web. 27 Sep. 2020