Radovanović, Ilija, I Popović, Ivan. " Detekcija rada PV sistema u urbanim sredinama bazirana na FOG computing arhitekturi" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 7 Broj 1 (19 December 2019)