PETROVIĆ, Sanja et al. Distinkcije o obnovljivim izvorima energije i zaštiti kulturnog nasleđa. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 257-264, dec. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5957>. Datum pristupa: 27 sep. 2020