Petrović, S., Petrović, S., Dragović, M., Srećković, M., & Milosavljević, A. 2019 Dec 19. Distinkcije o obnovljivim izvorima energije i zaštiti kulturnog nasleđa. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 7:1