Petrović, Sanja, Suzana Petrović, Magdalena Dragović, Milesa Srećković, & Anđelka Milosavljević. " Distinkcije o obnovljivim izvorima energije i zaštiti kulturnog nasleđa." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 7.1 (2019): 257-264. Web. 27 Sep. 2020