Petrović, Sanja, Petrović, Suzana, Dragović, Magdalena, Srećković, Milesa, I Milosavljević, Anđelka. " Distinkcije o obnovljivim izvorima energije i zaštiti kulturnog nasleđa" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 7 Broj 1 (19 December 2019)