Dragović, Njegoš, Milovan Vuković, & Igor Urošević. " Primena obnovljivih izvora energije u zgradarstvu." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 8.1 (2020): 87-94. Web. 24 Feb. 2021