Kvantitativna i kvalitativna analiza elemenata izrađenih od betona u vetroparku

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aleksandar Savić Zoran Stević Sanja Marinković Milica Vlahović Tatjana Volkov Husović

Apstrakt

Izgradnja vetroparka prestavlja kompleksan poduhvat, koji uključuje brojne aktivnosti, koje je često nemoguće sinhronizovati i uklopiti u odgovarajući vremenski okvir. Iz tih razloga se u od-ređenim slučajevima pojavljuje osnovana sumnja u vezi sa kvalitetom već izgrađenih elemenata konstrukcije. U takvim slučajevima neophodno je pokrenuti odgovarajuće procedure za procenu, pri čemu su odgovaruće metode procene kvaliteta betona ugrađenog u konstrukciju definisane u okviru standarda. Statističke metode su implementirane u analizu betonskih elemenata, prateći stroga pravila što, u slučaju da su ove metode sprovedene korektno i od strane obučenog osoblja, omogućuje precizan i ispravan uvid u situaciju. Cilj ovog rada je da opiše takvu proceduru, na bazi obimnog ispitivanja na terenu i naknadne analize. U ovom istraživanju je uzet veliki broj uzo-raka – 255 kernova – iz 17 betonskih konstruktivnih elemenata vetrogeneratora (od ukupno 57 vetrogeneratora). Čvrstoća pri pritisku ugrađenog betona je procenjena na bazi ovog seta re-zultata. Ovo mehaničko svojstvo se pokazalo kao dobar parameter za procenu ostalih aspekata kvaliteta betona, mehaničkih karakteristika i trajnosti.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
SAVIĆ, Aleksandar et al. Kvantitativna i kvalitativna analiza elemenata izrađenih od betona u vetroparku. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 15-24, dec. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5924>. Datum pristupa: 16 jan. 2021
Sekcija
Plenarna predavanja

Reference

[1] Schwe J., Gosling S., Warszawski L et. al: State-of-the-art global models underestimate impacts from climate extremes, Nature Communications 10, 1005 (2019)
[2] Our Common Future, World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, (1987)
[3] Savić Aleksandar, Investigation Of The Properties Of Fresh And Hardened Self-compacting Concrete With Mineral Additions Based On Industrial By-Products, Doctoral thesis, University of Belgrade, Faculty of Civil Engineering, Belgrade, 2015
[4] Uredba o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i iz vi-sokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije, Vlada Republike Srbije, Službeni glasnik, 56/2016, 60/2017
[5] IRENA (2019), Renewable capacity statistics 2019, International Renewable Energy Agency
(IRENA), Abu Dhabi
[6] Katić V.: Atlas vetrova AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i imneralne siro-vine AP Vojvodine, 2010
[7] Registar povlašćenih proizvođača električne energije na dan 13.09.2017., http://mre.gov.rs/doc/registar13.09.17.html, last accessed 27.06.2019.
[8] Muravljov M.: Osnovi teorije i tehnologije betona, Građevinska knjiga, 2011.
[9] http://ecosmartconcrete.com/?page_id=208, last accessed 27.06.2019.
[10] SRPS EN 13791:2008 Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete components
[11] SRPS U.M1.048:1985 Concrete - Subsequent testing of concrete compressive strength
[12] SRPS EN 12504-1:2010 Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking, examining and testing in compression
[13] SRPS EN 12504-2:2014 Testing concrete in structures - Part 2: Non-destructive testing - De-termination of rebound number
[14] SRPS EN 12504-3:2008 Testing concrete in structures - Part 3: Determination of pull-out force
[15] SRPS EN 12504-4:2008 Testing concrete - Part 4: Determination of ultrasonic pulse velocity
[16] SRPS EN 206:2017 Concrete - Specification, performance, production and conformity
[17] Grdić Z., Ristić N., Topličić-Ćurčić G., Despotović I., Krstić D., Ocenjivanje čvrstoće pri priti-sku konstrukcija i prefabrikovanih betonskih elemenata na mestu ugradnje, Nove tendencije u projektovanju, proizvodnji i kontroli kvaliteta betona i betonskih konstrukcija, Društvo za ispit-ivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Institut IMS, Beograd, 2019.,
[18] SRPS EN 1992-1-1:2018 (English): Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: Gen-eral rules and rules for buildings
[19] Savić A., Jovašević S., Vlahović M., Martinović S., Volkov-Husović T., The Basic Aspects Of Wind Turbine Foundations In Our Conditions, The 4th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, Sava Centar, 17-18. 10. 2016., Proceedings, pp. 371-378.