Izazovi u izgradnji novih vetrolelektrana u Srbiji – tehnička rešenja i procedure

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gojko Dotlić Nikola Gažo

Apstrakt

Poslednjih godina i Srbija se priključila toj familiji korisnika vetroelektrana sa izgradnjom nekoliko većih kapaciteta. Među njima je i vetroelektrana Čibuk 1 u Dolovu – Opština Kovin (Srbija) sa instalisanih 57 vetroturbina ukupne snage 158,5 MW. Međutim, uprkos činjenici da se vetroelektrane u Svetu intenzivno grade već više desetina godina, prilikom izgradnje vetroelektrane Čibuk 1 naišli smo na niz tehničkih i proceduralnih nedoumica na koje nije bilo spremnih i pre svega iz prakse utemeljenih odgovora i rešenja od strane izvođača i isporučioca opreme i sistema.


Bez obzira na dokazano višegodišnje internacionalno iskustvo isporučioca opreme, izgradnju vetroelektrane je trebalo realizovati u skladu sa domaćom regulativom vezanom za Zakon o planiranju i izgradnji, kao i Pravilima o radu prenosnog Sistema (Grid Code), što se ponekad teško uklapalo u tipska rešenja, internu praksu i procedure inostranih izvođača i isporučioca opreme i sistema.


U radu je opisan i komentarisan samo deo izazova koji su se javili prilikom izgradnje vetroelektrane Čibuk 1. Rad bi trebao da posluži kao priprema investitorima (finansijerima), konsultantima, projektantima i izvođačima u izgradnji novih vetroelektrana i priključnih razvodnih postrojenja – prevashodno na području Srbije. Ako se sva odlučivanja prepuste izvođačima i isporučiocima vetroelektrana, po sistemu “ključ u ruke”, dobiće se tehnički oskudno rešenje sa mnogo nepoznanica (“black box”), a problemi će se pojaviti kasnije u toku procesa pribavljanja Upotrebne dozvole, dalje eksploatacije i održavanja instalacija i siste


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
DOTLIĆ, Gojko; GAŽO, Nikola. Izazovi u izgradnji novih vetrolelektrana u Srbiji – tehnička rešenja i procedure. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 43-53, dec. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5927>. Datum pristupa: 16 jan. 2021
Sekcija
Životna sredina, održivost i politika

Reference

[1] G. Dotlić, R. Roganović, P. Knežević, L. Petrović, B. Sekulić, Experiences with Bothend Bonding of MV Cables in Windfarm Čibuk 1, 34. Conference, NC CIGRE Serbia, Vrnjačka Banja, Serbia, 2019
[2] Z. Stojanović, M. Savić, Ž. Đurišić, T. Rajić, Analiza tranzijentnih prenapona prilikom pojave zemljospoja u 35 kV mreži vetroelektrane Čibuk 1, Study, University of Belgrade - School of Electrical Engineering - Department of Power Systems, Belgrade, Serbia, 2018
[3] Grid Connection Study for WF Čibuk 1, Public Enterprise Elektromreža Srbije, Belgrade, Serbia, 2015
[4] Reactive Power Compensation for Wind Power Plants, IEEE PES Wind Plant Collector System Design Working Group, IEEE Power and Energy Society, New York, USA, 2009
[5] IEC 60287-1 Electric cables – Calculation of the current rating, Part 1: Current rating equations (100% load factor) and calculation of losses – Section 1: General, 2014
[6] IEC 60071-2: Insulation co-ordination –Part 2: Application guide, Third edition 1996-12.
[7] Transmission Grid Code (Official Gazette of RS, No. 91/2015)
[8] Explatation Agreement for WF Čibuk 1, Public Enterprise Elektromreža Srbije, Belgrade, Serbia, 2019
[9] P. Simmonds, N. Brown, M. Rentel, Evaluation of Directive 2006/42/EC on Machinery, Technopolis group, United Kingdom, September 2017.
[10] Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC, European Commission Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Edition 2.1 – July 2017