Proizvodnja kompozitnih laminatnih materijala na bazi epoksidne smole ojačane silicijum dioksidom iz ljuski pirinča sa poliuretanskim slojem

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nataša Tomić Marija Vuksanović Bojana Balanč Miloš Petrović Radmila Jančić Heinemann Aleksandar Marinković Vesna Radojević

Apstrakt


Nova i unapređena tehnologija dobijanja kompozitnih laminata na bazi epoksidne smole ojačane nanočesticama silicijum dioksida sa slojem termoplastičnog poliuretana, uključuje optimizaciju dizajna polimernog materijala sa poboljšanim svojstvima vezanim za otpornost na habanje, udarnu čvrstoću i tvrdoću. Dobra mehanička svojstva materijala potrebna su zbog stalnog opterećenja svakodnevog saobraćaja zbog upotrebe kao konstrukcionog materijala pametnih sistema pešačkog prelaza. Temperaturna stabilnost materijala potrebna je zbog održavanja relativno konstantnih dimenzija koje ne bi ugrozile vezu sa uličnim asfaltom u koji se ugrađiuje. Epoksidne smola i poliuretan su testirani kao polimerni materijali koji mogu zadovoljiti sve zahteve. Ispitivanje dobijenih polimernih materijala biće izvršeni na osnovu poznavanja uslova eksploatacije pametnih sistema za pešačke prelaze, koji se odnose na statičko i dinamičko opterećenje, otpornost na habanje. Ispitivan je uticaj komercijalnih i sintetičkih čestica iz prirodnih izvora. Upotreba punioca iz prirodnih izvora doprinosi većoj ekonomskoj proizvodnji i održivosti na domaćem i posebno na stranom tržištu. Žilavost materijala se ispitala na udar kontrolisanom energijom na sobnoj temperaturi i na -10 i 60 °C. Mikrotvrdoća određena metodom po Vikersu pokazuje na značajna povećanja sa dodatkom 15 mas. % SiO2 iz ljuski pirinča. Takođe, uočeno je i povećanje pritisne čvrstoće sa dodatkom nanočestica u odnosu na čistu smolu, dok laminatni materijal pokazuje i do 207% veću kompresionu čvrstoću od asfalta.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TOMIĆ, Nataša et al. Proizvodnja kompozitnih laminatnih materijala na bazi epoksidne smole ojačane silicijum dioksidom iz ljuski pirinča sa poliuretanskim slojem. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 107-111, dec. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5934>. Datum pristupa: 16 jan. 2021
Sekcija
Energetski izvori i skladištenje energije

Reference

[1] Kuroishi A., Zebra crossing, Patent No. JPH1046529A, 1996
[2] Yue cattle, Novel zebra crossing, Patent No. CN201241312Y, 2008
[3] Eigenmann L., Luminous horizontal roadway marking strips, and method and devices for forming such luminous horizontal roadway markings, Patent No. EP0422696A2, 1986
[4] Harrison M., (2000) Pedestrian crosswalk signal apparatus—pedestrian crosswalk, Patent No. US6384742B1
[5] Figueiras A., (2010) Elevated pedestrian walkway with signaling lights, Patent No. EP2230654A2
[6] Tubić N., (2016) Illuminated zebra crossing supplied by energy obtained from solar panels, Patent No. WO2016171576A
[7] Kwon S. H., Park I. H., Vu C. M., Choi H. J., (2019) Fabrication and electro-responsive electrorheological characteristics of rice husk-based nano silica suspension, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, volume 95, pages 432-437
[8] Krishnarao R. V., Subrahmanyam J., Kumar T. J., (2001) Studies on the formation of black particles in rice husk silica ash. Journal of European Ceramic Society, volume 21, pages 99–104
[9] Mamlouk M., Witczak M., Kaloush K., Thermal Properties of Asphalt Mixtures: https://d3dqsm2futmewz.cloudfront.net/docs/smartWebArticles/mat_thermprop.pdf date of reference: 28.02.2019.
[10] Šušnjar M., Horvat D., Zorić M., Pandur Y., Vusić D., Tomašić Ž., (2011) Comparison of Real Axle Loads and Wheel Pressure of Truck Units for Wood Transportation with Legal Restrictions, Formec, Austria
[11] https://www.pavementinteractive.org/reference-desk/testing/cement-tests/compressive-strength/ ; date of reference: 27.02.2019.