Prirodni i energetski potencijali solarne energije na teritoriji opštine Vranje

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Vladimir Ćurić Uroš Durlević

Apstrakt


U cilju sprovođenja održivog razvoja i smanjenja uticaja štetnih gasova na životnu sredinu, danas se u svetu sve više primenjuju obnovljivi izvori energije (OIE). Najveći potencijal od svih vidova OIE pripisuje se solarnoj energiji. Rad prikazuje analizu prirodnih i energetskih potencijala za izgradnju solarnih elektrana na teritoriji opštine Vranje. Primenom geografskih informacionih sistema (GIS), od prirodnih faktora obrađeni su i kartografski prikazani: nagib terena, ekspozicija reljefa, način korišćenja zemljišta i zaštićena područja. U analizi su uzeti i antropogeni faktori: blizina saobraćajnica i blizina naselja, od kojih zavisi pristupačnost potencijalne solarne elektrane, ali i mogući negativan uticaj na zdravlje ljudi usled prekomernog elektromagnetnog zračenja. Kabinetskim radom, metodom valorizacije i eliminacije dobijene su tematske karte. Obradom tematskih karata, dobija se finalna, sintezna karta pogodnosti primene solarne energije na teritoriji opštine Vranje. Analizom sintezne karte i dobijenih pogodnih lokacija, izvršeni su proračuni potencijalne instalisane snage solarnih elektrana za prostor Vranja, kako bi se dobio adekvatan prikaz količine električne enegije koja se može proizvesti fotonaponskim efektom u solarnim panelima.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ĆURIĆ, Vladimir; DURLEVIĆ, Uroš. Prirodni i energetski potencijali solarne energije na teritoriji opštine Vranje. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 151-156, dec. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5941>. Datum pristupa: 28 feb. 2021
Sekcija
Energetski izvori i skladištenje energije

Reference

5
[1] ***Domaćinstva prema broju članova, po naseljima, Popisni podaci, popis 2011, Republički zavod za statistiku, Republika Srbija
[2] Sen Z., Solar energy fundamentals and Modeling Techniques, Atmosphere, Environment, Climate Change and Renewable Energy, 2008, pp. 1 – 264.
[3] O. S. Ohunaki, M. S. Adaramola, O. M. Oyewola, R. O. Fagbenle, Solar energy applications and development in Nigeria: Drivers and barriers, Renewable and Sustainable Energy Reviews 32, 2014, pp. 294–301.
[4] Petrović S., Stević Z., Jovanović I., Krstić S., Solar power as sustainable energy source. 5th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, 2017, pp. 149.
[5] Stamenić Lj., Korišćenje solarne fotonaponske energije u Srbiji. Institut Jefferson, 2009, pp. 5.
[6] Pavlović T., Мilosavljević D., Current state and prospects of solar energy in Serbia. 5th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, 2017, pp. 120.
[7] Durlević U., Ćurić V., Natural and energy potentials of solar energy within the Negotin municipality, 6th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, 2018, pp. 147 - 152.
[8] Corine Land Cover (Coordination of information on the environment) – EEA.
[9] Milanović M., Filipović D., Informacioni sistemi u planiranju i zaštiti prostora. Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, 2017, pp. 151.
[10] Gburčik P., Gburčik V., Gavrilov M., Srdanović V., Mastilović S., Complementary Regimes of Solar and Wind Energy in Serbia, Geographica Pannonica, Novi Sad, r. 10, 2006, pp. 22 - 23.
[11] Дурлевић У., Ћурић В., Примена ГИС-а у избору локација за изградњу солaрних електрана на територији Браничевског округа, ГИС журнал 1/2018 – Зброник радова са ГИС форума, Београд 2018, pp. 6 – 10.
[12] Durlević U., Mihailović B., Ćurić V., Aplication of GIS in assessing natural conditions for the development of raspberry growing at the territory of the municipality of Štrpce, Researches Reviews of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management 47-1, Novi Sad, 2018, pp. 1-10.
[13] Pavlović A. M., Географија Србије 1, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, 2018, pp. 135.
[14] *** United Nations, Copenhagen Climate change, 2009., http://unfccc.int/meetings/copenhagen_dec_2009/meeting/6295.php.