Procena izvodljivosti projekata u oblasti malih hidroelektrana u Srbiji

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Njegoš Dragović Snežana Urošević Milovan Vuković

Apstrakt

Iako pripada obnovljivom izvoru energije i smatra se da se ne može iscrpeti, MHE se usled nepoštovanja propisa, smanjene brige o okolini i uništavanja prirodnih staništa zaštićenih vrsta, mogu biti neobnovljiv izvor koji može proizvesti opravdan otpor. Velike HE utiču na promene ekosistema (gradnju brana, uticaj na tlo, poplave, na rečni sliv, povećanu emisiju metana, štete tokom rada HE, transport), dok bi male trebale da budu na mestima koje ne utiču na smanjenje realnih vodoprinosa i da nemaju negativan uticaj na ekosistem. Ipak, 22% svetske proizvodnje el-ektrične energije dolazi iz malih i velikih hidroelektrana.
U razvijenom svetu se MHE sve češće uklanjaju zbog zastarele tehnologije, smanjenih ili uništenih rečnih izvora, biodiverziteta, isušivanja tla, negodovanja ljudi, a u Srbiji se očekuje da se realizuju projekti za oko 850 MHE. Trenutno je aktivno nešto više od 100 MHE, ali su njihovi efekti u energetskom bilansu zanemarivi. MHE se mogu instalirati na mestima koja ne ugrožavaju ljude, prirodu i ambijent, ali se potrebe za energijom prvo mogu ostvariti ulaganjima u energiju vetra, solarnu energiju ili geotermalnu energiju.
U radu se vrši analiza nedostataka koju proizvode MHE po različitim parametrima kao što su mesto, kapacitet, protočnost, tehnološka rešenja, ulaganja, isplativost i prihvatanje zajednice.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
DRAGOVIĆ, Njegoš; UROŠEVIĆ, Snežana; VUKOVIĆ, Milovan. Procena izvodljivosti projekata u oblasti malih hidroelektrana u Srbiji. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 157-163, dec. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5942>. Datum pristupa: 22 oct. 2020
Sekcija
Energetski izvori i skladištenje energije

Reference

[1] Katastar mini-hidroelektrana (on Serb.). 1986. Beograd: Energoprojekt, Beograd: Institut za vodoprivredu „JaroslavČerni”
[2] Srbijavode (on Serb.): http://www.srbijavode.rs/sr, accessed 10.04.2019
[3] NGO “RiverWatch”: https://riverwatch.eu, accessed 10.04.2019
[4] Center for Policy-Making, facebook pag-es:https://www.facebook.com/centarzakreiranjepolitika, accessed 05.04.2019
[5] Lola Institut, http://li.rs/male-hidroelektrane/turbine/96-energetika, accessed 10.04.2019
[6] Stevović, S. (2005). Značaj i namena malih hidroelektrana i malih akumulacija.Vodoprivreda, 37 (4-6), 299-30
[7] Sito, S. Utjecaj hidroelektrana na okoliš, Ph. D. thesis, Polytechnic of Šibenik, Šibenik, Croa-tia, 2018.
[8] Sapunar, S. Utjecaj implementacije strategije razvoja malih hidroelektrana na diverzifikaciju proizvodnje električne energije u Republici Hrvatskoj , Ph. D. thesis, University of Split. Fac-ulty of economics Split, Croatia, 2018.
[9] Radaković, M. Mini hidroelektrane-ekološka prihvatljivost ili biznis?. Društvena i tehnička istraživanja, 2017, (2), 279-286. [10] Pantović, M., Stević, Z., Rajčić-Vujasinović, M., & Jevtić, M. Termovizija u preventivnom održavanju malih hidroelektrana. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije–MKOIEE, SMEITS, Beograd, Srbija, 2018, 3(1), 131-135.
[11] Jovanović, D., & Regodić, D. (2015).Višekriterijumsko odlučivanje u primeni obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije. Zbornik radova univerziteta Sinergija, 16(1).
[12] Lazarević, B., Izgradnja malih hidroelektrana i proizvodnja električne energije u Republi-ciSrbiji. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije-MKOIEE, SMEITS, Beograd, Srbija, 2018, 1(1), 93-103.
[13] Sredojević, S. Pеrspеktivе invеstirаnjа u оblаsti оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје u Republici Srbiji. Bankarstvo Magazine, (2016), 45(4).
[14] Đukanović, S. Podsticanje primene obnovljivih izvora energije-Španija, Italija, Srbija. Škola biznisa, (2010) Broj 4, 41-50.
[15] Martinović, D., Ćemalović, M., &Karišik, J. (2012). Izazovi primjene obnovljivih izvora ener-gije. Tranzicija, 14(30), 15-27.