Primena infracrvene termografije u reciklaži krunica bušećih garnitura

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dragan Milenković Silvana Dimitrijević Stevan Dimitrijević Zoran Stević

Apstrakt

 


U rudarstvu kao jednoj od najznačajnijih privrednih grana, izuzetno je bitna oprema koja se koristi pri iskopavanju ruda i minerala bilo da je reč o podzemnoj ili površinskoj eksploataciji. Alati (bušeće garniture) koji se koriste pri istraživačko-geološkim bušenjima moraju biti napravljeni od veoma tvrdih materijala koje karakterišu visoka tvrdoća, izdržljivost i visoka temperatura topljenja. Bogata nalazišta ovakvih materijala su retka, a proces dobijanja je veoma skup i povezan sa velikim ekološkim problemima. Reciklažom otpadnih materijala iz alata mogu se dobiti značajne količine sekundarnog resursa. Ovo je veoma značajno jer su u poslednjih desetak godina primarne sirovine višestruko poskupele, a troškovi električne energije potrebne za proizvodnju primarnih sirovina porasli za oko 30% u svetu. Shodno tome, poslednjih godina je reciklaža tvrdog metala u žiži interesovanja korisnika i proizvođača tvrdog metala. Danas postoje razne metode koje se koriste u procesima reciklaže otpadnih materijala iz alata ,a primena infracrvene termografije ih može u značajnoj meri olakšati. U radu su prikazane neke od prednosti korišćenja infracrvene termografije u procesima reciklaže krunica bušećih garnitura.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MILENKOVIĆ, Dragan et al. Primena infracrvene termografije u reciklaži krunica bušećih garnitura. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 165-168, dec. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5943>. Datum pristupa: 16 jan. 2021
Sekcija
Energetska efikasnost

Reference

[1] J. Lee, S. Kim, B. Kim, A New Recycling Process for Tungsten Carbide Soft Scrap That Employs a Mechanochemical Reaction with Sodium Hydroxide, Metals 7 (2017) 230–238
[2] P.K. Katiyara, N.S. Randhawab, J. Hait, R.K. Jana, K K. Singha, T.R. Mankhanda, Con-ference Paper, April 2014, ICNFMM-2014, Nagpur
[3] Gerhardt, N. I., Palant, A.A., Dungan, S.R., “Extraction of tungsten (VI), molybdenum (VI) and rhenium (VII) by diisododecylamine,” Hydrometallurgy, 55, 1-15, 2000.
[4] Koutsospyros, A., Braida, W., Christodoulatos, C., Dermatas, D., Strigul, N., “A review of tungsten: From environmental obscurity to scrutiny,” Journal of Hazardous Materials, 136, 1-19, 2006.
[5] Lassner, E., Schubert W.-D., Tungsten: Properties, Chemistry, Technology of the Element, Al-loys, and Chemical Compounds, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 1999.
[6] Flir, Zodax, http://www.termalnekamere.rs
[7] Stević Z., Optoelektronika, Tehnički fakultet u Boru, 2005.