Hardver i softver energetski efikasne računarom vođene peći za sinterovanje

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Zoran Stević Miloš Milešević Miša Stević Stevan Dimitrijević Silvana Dimitrijević Žarko Ševaljević Sande Lekovski

Apstrakt


Za sinterovanje keramičkih i drugih materijala koriste se visokotemperaturne peći kod kojih posebnu pažnju treba posvetiti energetskoj efikasnosti. Pored toga, zbog visoke temperature (preko 1000 0C) treba rešiti problem termičke i mehaničke stabilnosti, tačnog merenja i vođenja procesa termičke obrade po zadatom algoritmu. U radu je prikazano jedno rešenje takvog sistema. Primenjeni su savremeni termoizolacioni materijali, specijalni visokotemperaturni grejač, a za upravljanje računarom razvijen je hardver i softver na bazi LabVIEW platforme.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
STEVIĆ, Zoran et al. Hardver i softver energetski efikasne računarom vođene peći za sinterovanje. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 169-172, dec. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5944>. Datum pristupa: 22 oct. 2020
Sekcija
Energetska efikasnost

Reference

[1] Ljerka Slokar, Metalurgija praha i sinter materijali, Metalurški fakultet Sisak, 2015.
[2] M. Mitkov, D. Božić, Z. Vujović, Metalurgija praha, BMG, Beograd, 1998.
[3] http://www.ni.com/pdf/manuals/371303m.pdf
[4] National Instruments LabVIEW, Analysis concepts; NI Corporation, 2016.
[5] http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35