Poređenje energetske efikasnosti različitih mlinova sa kuglama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ivana Jovanović Sanja Petrović Zoran Stević Daniel Kržanović Dragan Milanović

Apstrakt


U radu je izvršeno poređenje energetske efikasnosti mlinova sa kuglama različitih dimenzija, a akcenat je stavljen na mlinove u postrojenjima za flotacijsku koncentraciju Majdanpeku i Velikom Krivelju, koja su vlasništvo kompanije Zijin Bor. Poređenje je izvršeno na primeru iste mineralne sirovine (ruda bakra), identičnih polaznih karakteristika (granulosastav, Bondov radni indeks, itd). Utvrđeno je da je specifična potrošnja energije po toni prerađene rude u mlinovima iz majdanpečkog postrojenja nešto veća u odnosu na mlinove iz kriveljskog flotacijskog postrojenja.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
JOVANOVIĆ, Ivana et al. Poređenje energetske efikasnosti različitih mlinova sa kuglama. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 173-176, dec. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5945>. Datum pristupa: 22 oct. 2020
Sekcija
Energetska efikasnost

Reference

[1] Magdalinović, N., Usitnjavanje i klasiranje, Nauka, Belgrade, Serbia, 1999.