Eksploatacija geotermalne energije ‒ primena modeliranja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Miljan Vlahović Milica Vlahović

Apstrakt


Geotermalna energija je toplota ispod površine zemlje ili jednostavno energija dobijena od unutrašnje toplote zemlje. Ovi podzemni rezervoari pare i tople vode mogu se koristiti za proizvodnju električne energije ili za direktno zagrevanje i hlađenje zgrada. Iako je model podzemnih voda je matematički, obično računarski prikaz sistema podzemnih voda. Iako je model podzemnih voda pojednostavljenje daleko složenije stvarnosti, ipak predstavlja koristan alat za istraživanje problema podzemnih voda i dostojno uporište za donošenje odluka u upravljanju podzemnim vodama. Modeli nude uvid u ponašanje sistema podzemnih voda. Model koji realno reprodukuje prethodno ponašanje u stanju je da sa određenim stepenom pouzdanosti predvidi niz reakcija na izmenjene buduće uslove povezane sa klimatskim promenama, promenama u korištenju zemljišta ili u eksploataciji podzemnih voda. U modeliranju podzemnih voda koriste se brojni softveri koji se odnose na različite fenomene ili njihovu kombinaciju, a među njima su najznačajniji COMSOL Multiphysics, Heat and Solute Transport Program (HST3D), Modular Three-Dimensional Multispecies Transport Model (MT3DMS), Visual MODFLOW i SEAWAT, kao i TOUGH2.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
VLAHOVIĆ, Miljan; VLAHOVIĆ, Milica. Eksploatacija geotermalne energije ‒ primena modeliranja. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 205-210, dec. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5949>. Datum pristupa: 16 jan. 2021
Sekcija
Energetska efikasnost

Reference

[1] Clauser, C., Geothermal energy, In Landolt-Börnstein- Numerical Data and Functional Relationships (ed. K. Heinloth), New series, Vol. 8: Energy Technologies, Subvolume 3: Renewable Energies, Springer Verlag, Berlin, Germany, 2006.
[2] Hecht-Méndez, J., Molina-Giraldo, N., Blum, P., Bayer, P., Evaluating MT3DMS for Heat Transport Simulation of Closed Geothermal Systems, Groundwater, 48 (2010), 5, pp. 741–756.
[3] Vidović, D., Dotlić, M., Pokorni, B., Pušić, M., Dimkić, M., Using pest for drainage optimization, Water Research and Management 4 (2014), 2, pp. 1–4.
[4] Döll, P., Siebert, S., Global modeling of irrigation water requirements, Water Resources Research, 38 (2002), 4, pp. 8-1–8-10.
[5] Pušić, M., Dinamika podzemnih voda, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko- geološki fakultet, Beograd, Srbija, 2000.
[6] Vlahović, M., Overview of modern software for deterministic hydrodynamic models
with examples, B.Sc. thesis, University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Belgrade, Serbia, 2018.
[7] https://www.waterloohydrogeologic.com/groundwater-modeling-geothermal-applications
[8] TOUGH2 Software Qualification, Lawrence Berkeley National Laboratory, 2010, https://escholarship.org/uc/item/0gq2w0r5
[9] Modeling Geothermal Processes with COMSOL Software, 2014, https://www.comsol.com/blogs/modeling-geothermal-processes-comsol-software/
[10] https://www.comsol.com/release/5.2/heat-transfer-module