Metodološki problemi primene obnoviljivih izvora energije u zaštiti kulturnog nasleđa

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Suzana Polić Sanja Petronić

Apstrakt


Heritologija kao nauka o zaštiti kulturnog nasleđa, multidisciplinarna je oblast, u kojoj pitanje energije ima izuzetan značaj u domenu zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa, odnosno arheoloških lokaliteta. Modeli savremene prezentacije nasleđa zasnovani su na primeni novih tehnologija, kao i na ekološkoj bezbednosti u koju je uključena i primena obnovljivih izvora energije. U ovom radu istražuju se metodološki problemi u formulisanju paradigme zasnovane na principima intentio operis i intentio auctoris, koja u projektovanju modela prezentacije kulturnog nasleđa uvažava pitanja jedinstvenosti, originalnosti i ekskluziviteta autorskih prostornih rešenja, zbog čega je veoma osetljivo i pitanje modela primene obnovljivih izvora energije.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
POLIĆ, Suzana; PETRONIĆ, Sanja. Metodološki problemi primene obnoviljivih izvora energije u zaštiti kulturnog nasleđa. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 265-269, dec. 2019. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/5958>. Datum pristupa: 26 oct. 2020
Sekcija
Aplikacije i usluge

Reference

1] Braudel, F., La Méditerranée et le monde méditerranéen à 1’époque de Philippe II, 2nd edn, enlarged, 2 vols, 1966; English trans., 2 vols, London 1972–3.
[2] Braudel, F., On History, Chicago, 1980.
[3]*** https://www.reddit.com/r/casualEurope/comments/9ur81k/acropolis_of_athens_in_1900/
[4]*** https://en.wikipedia.org/wiki/Acropolis_of_Athens
[5] ***http://www.all-art.org/history356-4.html
[6] ***http://www.saint-petersburg.com/pushkin/cameron-gallery/
[7] ***https://whc.unesco.org/en/list/&order=country#alphaR
[8] Grojs, B., Imena grada, Letopis Matice srpske, knjiga 487, sveska br. 3, mart 2011. Novi Sad
[9] Poper, K., Objektivno saznanje: evolutivni pristup, Paideia i CID, Beograd i Podgorica, 2002.
[10] Fajerabend, P., Nauka kao umetnost, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića i Matica Srpska, Sremski Kalovci i Novi Sad, 1994.
[11] Jaus, H. R., Estetika recepcije, (Aesthetic of Reception), Nolit, Beograd, 1978.
[12] Sorre, M., L’Homme sur la Terre, Hachette, Paris, 1961.
[13] Šutić,M., Traganje za metodom, Službeni glasnik, Beograd, 2010.
[14] Polić – Radovanović, S., S. Ristić, B. Jegdić, Z. Nikolić, Metodološki i tehnički aspekti primene novih tehnika u zaštiti kulturne baštine, Institut Goša i Centralni institut za konzervaciju, Beograd, 2010.
[15] Šušnjić, Dj., Nedovršen razgovor. Ogledi iz teorije istorije, Čigoja štampa, Beograd 2008.
[16] Štajger, E., Umeće tumačenja, prev. D. Gojković, Prosveta, Beograd, 1978.
[17] Protić, M. B., Nojeva barka: pogled s kraja veka, Srpska književna zadruga, Beograd, 2000.