Časopis "Procesna tehnika" pokrenulo je Društvo za procesnu tehniku pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) 1984. godine. U štampanom obliku izlazio je do 2004. Nakon pauze od četiri godine, "Procesna tehnika" izlazi u elektronskom obliku.
Izdavač časopisa "Procesna tehnika" je Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS).
Katalogizacija:
CIP - Katalogizacija u publikaciji NBS, Beograd, 62, ISSN 2217-2319 (Online) = Procesna tehnika (Online)
COBISS.SR-ID 4208130

Pojedinačni primerci časopisa iz prethodnih godina mogu se naručiti po ceni od 1.800,00 dinara po primerku, bez poštarine. Nakon uplate, izabrani primerak se digitalno štampa, povezuje i šalje na željenu adresu. Za više informacija, molimo obratite se Izdavaču.

God. 32 Br. 1 (2020): Procesna tehnika

Objavljeno: 2020-08-06

Uvodnik

Dejan Radić, Prof. dr

4

Novi pristup proizvodnji toplote i električne energije od drvene biomase - dobra inženjerska praksa Bioenergy Point

Dušan Todorović, Aleksandar Jovović, Aleksandar Milovanović, Marko Obradović, Nikola Karličić, Dejan Radić

18-21

Prilog rješavanju problema snage vakuum pumpe pri usisavanju vazduha iz rezervoara na bazi koncepta eksergije

Duško D. Kostić, Branko B. Pejović, Milorad V. Tomić, Slavko N. Smiljanić

28-33

Ekonomski indikatori

Redakcija časopisa

34

Pogledaj sve brojeve

Časopis "Procesna tehnika" pokrenulo je Društvo za procesnu tehniku pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) 1984. godine. U štampanom obliku izlazio je do 2004. Nakon pauze od četiri godine, "Procesna tehnika" izlazi u elektronskom obliku.

Izdavač časopisa "Procesna tehnika" je Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS). 

CIP - Katologizacija u publikaciji NBS, Beograd, 62, ISSN 2217-2319 (Online) = Procesna tehnika (Online)
COBISS.SR-ID 4208130