MARKOVIĆ, Maja D. et al. pH – osetljivi hidrogelovi na bazi poli(metakrilne kiseline), kazeina i lipozoma za ciljano otpuštanje slabo vodorastvornih aktivnih supstanci. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 33, n. 1, p. 39-46, oct. 2020. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6092>. Datum pristupa: 25 feb. 2021