Marković, M., Panić, V., Šešlija, S., & Pjanović, R. (2020). pH – osetljivi hidrogelovi na bazi poli(metakrilne kiseline), kazeina i lipozoma za ciljano otpuštanje slabo vodorastvornih aktivnih supstanci. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing, 33(1), 39-46. Preuzeto od http://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6092