Mašulović, A., Tadić, J., Matović, L., Lađarević, J., Ivanovska, A., Kostić, M., & Mijin, D. 2020 Oct 28. Poboljšanje procesa bojenja iz perspektive arilazo piridonskih boja. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 33:1