Mašulović, Aleksandra, Julijana Tadić, Luka Matović, Jelena Lađarević, Aleksandra Ivanovska, Mirjana Kostić, & Dušan Mijin. " Poboljšanje procesa bojenja iz perspektive arilazo piridonskih boja." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 33.1 (2020): 53-58. Web. 26 Feb. 2021