Mašulović, Aleksandra, Tadić, Julijana, Matović, Luka, Lađarević, Jelena, Ivanovska, Aleksandra, Kostić, Mirjana, I Mijin, Dušan. " Poboljšanje procesa bojenja iz perspektive arilazo piridonskih boja" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 33 Broj 1 (28 October 2020)