KARLIČIĆ, Nikola et al. Uticaj granulometrijskog sastava materijala na odvijanje pneumatskog transporta na primeru mlevenog fosfata. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 33, n. 1, p. 63, oct. 2020. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6097>. Datum pristupa: 26 feb. 2021