Karličić, N., Obradović, M., Todorović, D., Radić, D., Jovović, A., & Stanojević, M. (2020). Uticaj granulometrijskog sastava materijala na odvijanje pneumatskog transporta na primeru mlevenog fosfata. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing, 33(1), 63. Preuzeto od http://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6097