Karličić, N., Obradović, M., Todorović, D., Radić, D., Jovović, A., & Stanojević, M. 2020 Oct 28. Uticaj granulometrijskog sastava materijala na odvijanje pneumatskog transporta na primeru mlevenog fosfata. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 33:1