Karličić, Nikola, Obradović, Marko, Todorović, Dušan, Radić, Dejan, Jovović, Aleksandar, I Stanojević, Miroslav. " Uticaj granulometrijskog sastava materijala na odvijanje pneumatskog transporta na primeru mlevenog fosfata" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 33 Broj 1 (28 October 2020)