KARAMARKOVIĆ, Rade et al. Izbor tipa i optimizacija snage solarnog sistema za snabdevanje električnom energijom pumpnog postrojenja. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 33, n. 1, p. 67, oct. 2020. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6099>. Datum pristupa: 24 feb. 2021