Karamarković, R., Šimunović, D., Nikolić, M., Marašević, M., & Novčić, . (2020). Izbor tipa i optimizacija snage solarnog sistema za snabdevanje električnom energijom pumpnog postrojenja. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing, 33(1), 67. Preuzeto od http://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6099