Karamarković, R., Šimunović, D., Nikolić, M., Marašević, M., & Novčić, . 2020 Oct 28. Izbor tipa i optimizacija snage solarnog sistema za snabdevanje električnom energijom pumpnog postrojenja. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 33:1