Karamarković, Rade, Dragiša Šimunović, Miloš Nikolić, Miljan Marašević, & Đorđe Novčić. " Izbor tipa i optimizacija snage solarnog sistema za snabdevanje električnom energijom pumpnog postrojenja." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 33.1 (2020): 67. Web. 26 Feb. 2021