Karamarković, Rade, Šimunović, Dragiša, Nikolić, Miloš, Marašević, Miljan, I Novčić, Đorđe. " Izbor tipa i optimizacija snage solarnog sistema za snabdevanje električnom energijom pumpnog postrojenja" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 33 Broj 1 (28 October 2020)