Vučković, D., & Bogner, M. (2020). Zaštita vazduha u životnim uslovima. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing, 33(1), 69-73. Preuzeto od http://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6100