Vučković, Dragan, & Martin Bogner. " Zaštita vazduha u životnim uslovima." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 33.1 (2020): 69-73. Web. 25 Feb. 2021