Vučković, Dragan, I Bogner, Martin. " Zaštita vazduha u životnim uslovima" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 33 Broj 1 (28 October 2020)