SIMIĆ, Verica; MIKALAČKI, Jasminka; KARANAC, Milica. Uporedni prikaz procene uticaja projekta na životnu sredinu prema nacionalnim propisima i zahtevima međunarodnih finansijskih in-stitucija. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 33, n. 1, p. 75-80, oct. 2020. Dostupno na: <http://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6101>. Datum pristupa: 02 mar. 2021