Simić, V., Mikalački, J., & Karanac, M. (2020). Uporedni prikaz procene uticaja projekta na životnu sredinu prema nacionalnim propisima i zahtevima međunarodnih finansijskih in-stitucija. Zbornik MeđUnarodnog Kongresa O Procesnoj Industriji – Procesing, 33(1), 75-80. Preuzeto od http://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6101