Simić, V., Mikalački, J., & Karanac, M. 2020 Oct 28. Uporedni prikaz procene uticaja projekta na životnu sredinu prema nacionalnim propisima i zahtevima međunarodnih finansijskih in-stitucija. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing. [Online] 33:1