Simić, Verica, Jasminka Mikalački, & Milica Karanac. " Uporedni prikaz procene uticaja projekta na životnu sredinu prema nacionalnim propisima i zahtevima međunarodnih finansijskih in-stitucija." Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], 33.1 (2020): 75-80. Web. 26 Feb. 2021