Salemović, Duško, Lazić, Matilda, Dedić, Aleksandar, I Halas, Dragan. " Termički proračun vertikalne sušare za sušenje zrnastih materijala u preduzeću “Žitar”, Sečanj" Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing [Online], Godina 33 Broj 1 (28 October 2020)